ORAL PLACEMENT THERAPY

Metoda TALK TOOLS – oromotoryczna lub miofuncjonalna (Oral Placement Therapy) znana jest od Australii i HongKongu przez Amerykę Południową aż po Europę.

OPT jest eklektyczna, bo dokonuje terapeutycznej syntezy technik dotykowych znanych w Stanach Zjednoczonych, a inicjowanych częściowo już wcześniej w Niemczech (terapia miofunkcjonalna); nowatorska, bo czerpie z odkryć współczesnej nauki, np. dotyczących wibracji i wreszcie- skuteczna, co potwierdzają terapeuci i setki tysięcy rodziców dzieci z rozmaitymi kompleksowymi zaburzeniami mowy, karmienia i rozwoju.

POMOCE LOGOPEDYCZNE w filozofii Talk Tools

Terapeuci OPT badają umiejętności na tych samych narzędziach, które stosowane są w terapii: bańkach mydlanych, gryzakach, flecikach, tubkach i bloczkach żuchwowych, dzięki temu narzędzia pracy i ewaluacji są tożsame, a postępy monitorowane na bieżąco.

Zastosowanie pomocy logopedycznych ma celu tworzenie pamięci mięśniowej dla konkretnych jednostek akcji, rozwijanie siły, wytrzymałości i stabilności mięśniowej, oraz zakresu ruchu. Pamiętajmy, że adresatem tej terapii są Pacjenci, nie będący z różnych powodów beneficjentami tradycyjnej terapii o typowym schemacie: wskazówka werbalna, obrazek i lustro.

SZKOLENIA

TALK TOOLS organizuje szkolenia poprzez swoich REPREZENTANTÓW w kraju. Przedstawicielem firmy w Polsce jest PJtherapeutic.

Na zdjęciu Lori Overland podczas sesji diagnostycznej, Kraków 2014.

Dotychczas zorganizowaliśmy 6 szkoleń stacjonarnych:

  • Trzyczęściowy plan w Terapii Pozycji Oralnej – Renee Roy-Hill
  • Model diagnozy i planowania w Terapii Pozycji Oralnej – Renee Roy-Hill
  • Diagnoza i terapia w karmieniu – Lori Overland
  • Techniki interwencji sensorycznej – Monica Purdy
  • Puzzle autyzmu – Monica Purdy
  • Sensoryczno-motoryczne podejście do terapii apraksji – Renee Roy Hill

Prowadzimy również rejestrację na szkolenia organizowane przez Talk Tools na platformie ZOOM.

SZKOLENIA PJtherapeutic

PJtherapeutic prowadzi szkolenia i warsztaty dla zorganizowanych grup uczestników z następującej tematyki:

1. TERAPIA ŻUCHWY w ujęciu S.R. Johnson
2. TERAPIA POZYCJI ORALNEJ
3. NOWOCZESNY WARSZTAT LOGOPEDYCZNY
4. PODSTAWY TERAPII KARMIENIA