CERTYFIKACJA

JAK ZOSTAĆ SPECJALISTĄ TALK TOOLS?

OSOBY PRZESZKOLONE PRZEZ ZAPROSZONYCH PRZEZ NAS SPECJALISTÓW Z TALK TOOLS AUTOMATYCZNIE NABYWAJĄ STOPNIE TERAPEUTYCZNE ZGODNE Z TYMI, JAKIE MAJĄ NASI KOLEDZY i KOLEŻANKI Z CAŁEGO ŚWIATA:

AKTUALNE POZIOMY SZKOLENIA

SPECJALISTA OPT TalkTools® – WYMAGANE WARSZTATY

POZIOM I- podstawy OPT TalkTools®

Trzyczęściowy plan w Terapii Pozycji Oralnej TalkTools®

Diagnozowanie i sporządzanie planu terapii OPT TalkTools®

POZIOM II – dalszy trening w zakresie OPT TalkTools® i jedno wybrane szkolenie

Terapia karmienia

Supermoce systemu sensorycznego

Apraksja

Warsztat do wyboru

POZIOM III

Kwalifikacja przez Instruktora

Udokumentowane stosowanie OPT TalkTools® przez 3 miesiące z poziomu I, 3 miesiące z poziomu II oraz 6 miesięcy dodatkowego stosowania OPT TalkTools®

Kilkudniowy kurs polegający na analizie studium przypadków, diagnozowaniu i sporządzaniu planów terapii pod okiem instruktora.

Słuchacz, który ukończył POZIOM III :

– staje się członkiem Globalnej Sieci Terapeutów TalkTools® Levels™ OPT™;

– jest upoważniony do określania Twojego statusu OPT™ Poziomu III w komunikacji, marketingu i docieraniu do klientów;

– jest uprawniony do otrzymywania specjalnych zniżek na produkty i usługi TalkTools®;

– kwalifikuje się do indywidualnego mentoringu od Zespołu Nauczania TalkTools®;

– kwalifikuje się do aplikowania do programu praktykantów instruktorów TalkTools®;

– jako współpracownik społeczności TalkTools® może opiniować nowe produkty i kursy oraz inne przydatne tematy dotyczące tej społeczności;

POZIOM IV

Aplikacja

Kwalifikacja przez Instruktora

Status Terapeuty w TalkTools® Levels™ OPT™;

Więcej niż 2-letnie stosowanie OPT TalkTools®

Kilkudniowy kurs polegający na analizie studium przypadków, diagnozowaniu i sporządzaniu planów terapii pod okiem instruktora.

Słuchacz, który ukończył POZIOM IV:

– staje się zaawansowanym członkiem Globalnej Sieci Terapeutów TalkTools® Levels™ OPT™;

– jest upoważniony do określania Twojego statusu OPT™ Poziomu IV w komunikacji, marketingu i docieraniu do klientów;

– jest uprawniony do otrzymywania specjalnych zniżek na produkty i usługi TalkTools®;

– jest uprawniony do udzielania porad terapeutom poziomu 1 i 2

– kwalifikuje się do indywidualnego mentoringu od Zespołu Nauczania TalkTools®;

– kwalifikuje się do aplikowania do programu praktykantów instruktorów TalkTools®;

– jako główny współpracownik społeczności TalkTools® bierze udział w opiniowaniu nowych produktów i kursów oraz innych przydatnych tematów dotyczących tej społeczności;

OFICJALNA LISTA TERAPEUTÓW OPT w POLSCE jest aktualizowana na stronie Specjaliści OPT